شرکت پیشروان فناوری آذر پودر ایرانیان-logo
فارسی English


بسته تحقیقاتی 3

بسته تحقیقاتی #3 برای تست سریع انواع مختلف اکسید گرافن احیا شده و اکسید گرافن کم لایه برای اهداف تحقیقاتی طراحی شده است.

 

قیمت محصولات مختلف در بسته تحقیقاتی #3 حداقل 20 درصد کمتر از قیمت تک تک آنهاست.

 

شماره محصولات قیمت (ریال)
1 1g rGO Powder+1g GO Powder 5/100/000
2 2g rGO Powder+2g GO Powder 9/200/000
3 5g rGO Powder+5g GO Powder 23/000/000
4  1g rGO Paste+1g GO Paste 4/000/000
5  2g rGO Paste+2g GO Paste 7/200/000
6  5g rGO Paste+5g GO Paste 18/000/000
7 (250mL rGO Suspension (4mg/mL)+250mL GO Suspension (4mg/mL 4/000/000
8 (500mL rGO Suspension (4mg/mL)+500mL GO Suspension (4mg/mL 8/000/000
9 (1000mL rGO Suspension (4mg/mL)+1000mL GO Suspension (4mg/mL 16/000/000
No images present for this product.
هیچ فایل پیوستی موجود نمی باشد.

© 2015 شرکت پیشروان فناوری آذر پودر ایرانیانکلیه حقوق محفوظ است.