شرکت پیشروان فناوری آذر پودر ایرانیان-logo
فارسی English


بسته تحقیقاتی 2

بسته تحقیقاتی #2 برای تست سریع انواع مختلف اکسید گرافن کم لایه برای اهداف تحقیقاتی طراحی شده است.

 

قیمت محصولات مختلف در بسته تحقیقاتی #2 حداقل 20 درصد کمتر از قیمت تک تک آنهاست.

 

شماره محصولات قیمت (ریال)
1 (1g GO Powder+1g GO Paste+250mL GO Suspension (4mg/mL 5/350/000
2  (2g GO Powder+2g GO Paste+500mL GO Suspension (4mg/mL 10/000/000
3  (5g GO Powder+5g GO Paste+1000mL GO Suspension (4mg/mL 23/400/000
4  1g GO Powder+1g GO Paste 3/750/000
5  2g GO Powder+2g GO Paste 6/800/000
6  5g GO Powder+5g GO Paste 17/000/000
7 (1g GO Powder+250mL GO Suspension (4mg/mL 3/750/000
8 (2g GO Powder+500mL GO Suspension (4mg/mL 7/100/000
9 (5g GO Powder+1000mL GO Suspension (4mg/mL 16/200/000
10 (1g GO Paste+250mL GO Suspension (4mg/mL 3/200/000
11 (2g GO Paste+500mL GO Suspension (4mg/mL 6/050/000
12 (5g GO Paste+1000mL GO Suspension (4mg/mL 13/600/000
No images present for this product.
هیچ فایل پیوستی موجود نمی باشد.

© 2015 شرکت پیشروان فناوری آذر پودر ایرانیانکلیه حقوق محفوظ است.