شرکت پیشروان فناوری آذر پودر ایرانیان-logo
فارسی English


بسته تحقیقاتی 1

بسته تحقیقاتی #1 برای تست سریع انواع مختلف اکسید گرافن احیا شده کم لایه برای اهداف تحقیقاتی طراحی شده است.

 

قیمت محصولات مختلف در بسته تحقیقاتی #1 حداقل 20 درصد کمتر از قیمت تک تک آنهاست.

 

شماره محصولات قیمت (ریال)
1 (1g rGO Powder+1g rGO Paste+250mL rGO Suspension (4mg/mL 7/750/000
2  (2g rGO Powder+2g rGO Paste+500mL rGO Suspension (4mg/mL 14/400/000
3  (5g rGO Powder+5g rGO Paste+1000mL rGO Suspension (4mg/mL 33/500/000
4  1g rGO Powder+1g rGO Paste 5/350/000
5  2g rGO Powder+2g rGO Paste 9/500/000
6  5g rGO Powder+5g rGO Paste 24/000/000
7 (1g rGO Powder+250mL rGO Suspension (4mg/mL 5/350/000
8 (2g rGO Powder+500mL rGO Suspension (4mg/mL 10/000/000
9 (5g rGO Powder+1000mL rGO Suspension (4mg/mL 22/800/000
10 (1g rGO Paste+250mL rGO Suspension (4mg/mL 4/800/000
11 (2g rGO Paste+500mL rGO Suspension (4mg/mL 9/100/000
12 (5g rGO Paste+1000mL rGO Suspension (4mg/mL 20/400/000

 

No images present for this product.
هیچ فایل پیوستی موجود نمی باشد.

© 2015 شرکت پیشروان فناوری آذر پودر ایرانیانکلیه حقوق محفوظ است.